• 1. Welkom en introductie

  N.B. Je volgt deze e-learning met een gastaccount. Je hoeft dus niet in te loggen. Er wordt niet geregistreerd of je de e-learning voltooid hebt. Als je deze e-learning volgt in het kader van het opleidingstraject voor medewerkers BCO, bespreek je tijdens de training on the job met je coach of je alle onderdelen hebt doorlopen. 

  1. Welkom en introductie

  Welkom bij de e-learning Bron-en contactonderzoek bij COVID-19. Waarschijnlijk ben je, of ga je binnenkort, als medewerker bron- en contactonderzoek (BCO) aan de slag om bij COVID-19 patiënten navraag te doen met wie ze onlangs in contact zijn geweest en hen te informeren over de te nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Deze e-learning is bedoeld om je te helpen om deze taak zorgvuldig uit te voeren. Bekijk hier een filmpje dat in een notendop uitlegt hoe Bron-en contactonderzoek bij COVID-19 werkt.

  De e-learning start met een korte uitleg van de specifieke kenmerken van het nieuwe coronavirus en de maatregelen die worden genomen om verspreiding tegen te gaan. Vervolgens leer je de basisprincipes van bron- en contactonderzoek en het belang van jouw rol als schakel in de gehele infectieziektebestrijding. Daarna krijg je tips en tricks voor het voeren van eenvoudige en meer complexe telefoongesprekken met patiënten en contacten. Aan de hand van audiofragmenten en daaraan gekoppelde oefeningen krijg je een goed beeld van wat je tijdens deze gesprekken kunt verwachten en leer je hoe je contacten correct indeelt in categorieën. Tot slot kun je nog enkele ervaringsverhalen lezen en zetten we enkele organisaties op een rijtje waarnaar je patiënten en contacten kunt verwijzen indien zij daar behoefte aan hebben. De e-learning bestaat op dit moment uit de volgende hoofdstukken: 

  • Hoofdstuk 1 Welkom en introductie
  • Hoofdstuk 2 Wat is COVID-19?
  • Hoofdstuk 3 Wat is bron- en contactonderzoek?
  • Hoofdstuk 4 De taken van de medewerker BCO
  • Hoofdstuk 5 Het eerste contact met de patiënt
  • Hoofdstuk 6 Uitvoeren van bron- en contactonderzoek
  • Hoofdstuk 7 Contacten in kaart brengen
  • Hoofdstuk 8 Informeren
  • Hoofdstuk 9a Complexe casuïstiek. 
  • Hoofdstuk 10 Ervaringsverhalen
  • Hoofdstuk 11 Sociale kaart
  • Hoofdstuk 12 Afsluiting en evaluatie
  • Hoofdstuk 13 Uitgangspunten en colofon                                                     

  Na afloop van deze e-learning: 

  • Kun je uitleggen wat COVID-19 is;
  • Kun je uitleggen wat het doel en belang van bron- en contactonderzoek is;
  • Weet je wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de medewerker BCO, o.a. privacy;
  • Kun je het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 toepassen;
  • Weet je hoe je patiënten kunt motiveren om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek;
  • Weet je hoe je patiënten kunt motiveren om zich te houden aan de geadviseerde leefregels. 

  Praktische informatie

  Je volgt deze e-learning met een gastaccount. Er wordt niet geregistreerd of je de e-learning voltooid hebt. Tijdens de training on the job bespreek je met je coach of je alle onderdelen hebt doorlopen. 

  Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 60 min. Je hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden, dit kan in meerdere sessies.  

  Deze e-learning is niet geaccrediteerd en je kunt na voltooiing geen certificaat downloaden.