• Inleiding

  Inleiding

  Sinds medio april zijn de bestaande coronamaatregelen in het voortgezet (speciaal) onderwijs aangevuld met de inzet van zelftesten voor onderwijspersoneel en leerlingen. Bekijk hierover onderstaande video.

  Wil je deze video groter in beeld? Klik dan nadat je de video gestart hebt op het vierkantje rechtsonder in het beeld.

  Let op: in de video wordt verteld dat indien iemand negatief test, deze persoon opnieuw na 3 tot 5 dagen een zelftest afneemt. Deze informatie is niet correct.

  Wat is een zelftest?

  Scholen ontvangen zelftesten. Dit zijn testen die afgenomen en afgelezen worden door de persoon die de test ondergaat, eventueel met begeleiding van een persoon die instructies kan geven. De zelftest is een antigeen(snel)test die binnen 15 minuten een besmetting met het coronavirus kan vaststellen. De zelftest bestaat uit een neusafname, gevolgd door een test. 

  Voor wie is deze e-learning?

  Op iedere school worden één of meerdere medewerkers aangesteld om de afname van de zelftest te begeleiden. Je volgt deze e-learning omdat jij deze taak binnenkort op je gaat nemen. In deze e-learning leer je onder meer hoe de zelftest werkt, hoe je leerlingen en personeel begeleidt in de afname en hoe je de voorwaarden en gevolgen van testuitslagen op een begrijpelijke manier uitlegt.

  Elke school heeft een coronacoördinator (of preventiemedewerker). Deze bepaalt onder meer wie wel of niet getest mag worden en bewaakt het proces rondom de toestemming van ouders. Deze e-learning behandelt niet de taken rondom zelftesten van de coronacoördinator van de school. De coronacoördinator kan deze e-learning volgen om inzicht te krijgen in het proces.

  De e-learning is ook toegankelijk voor belangstellenden die meer willen weten over het begeleiden van zelftesten in het onderwijs.

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze e-learning:

  • Kun je het doel van zelftesten toelichten;
  • Kun je de regels rondom zelftesten toelichten en toepassen in de praktijk;
  • Onderken je dat deelname aan zelftesten vrijwillig is;
  • Kun je jouw rol en grenzen als begeleider toelichten;
  • Kun je vertellen wat het verschil is tussen preventief en risicogericht testen;
  • Kun je leerlingen, studenten en onderwijspersoneel mondeling begeleiden bij de afname van een zelftest;
  • Kun je ondersteunen bij het interpreteren van de uitslag en geldigheidsduur en de gevolgen van een uitslag toelichten;
  • Kun je relevante informatie over het zelftesten zelfstandig opzoeken;
  • Kun je adequaat handelen bij veel voorkomende reacties;
  • Kun je indien nodig hulp inschakelen.

  Programma

           Welkom en inleiding

  1. Doel van zelftesten
  2. Regels en voorwaarden zelftesten
  3. Jouw rol als begeleider
  4. Hoe werkt de zelftest?
  5. Hoe begeleid je de afname van de zelftest? (twee delen)
  6. Uitslag interpreteren en vervolg bepalen
  7. Hoe zorg je voor hygiëne en veiligheid?
  8. Hoe sluit je aan bij de leerling?
  9. Lastige situaties en veel voorkomende vragen
  10. Verschillen tussen testen
  11. Test je kennis
   Afsluiting en evaluatie
   Colofon

   

  Disclaimers

  1. Omwille van de leesbaarheid wordt 'hij' gebruikt in de tekst van deze e-learning. Daar waar 'hij' staat kan uiteraard ook 'zij' of 'hen' gelezen worden.
  2. Als begeleider begeleid je leerlingen en onderwijspersoneel bij het afnemen van de zelftest. Omwille van de leesbaarheid wordt telkens ‘de leerling’ geschreven. Daar waar ‘leerling’ staat kan ook ‘medewerker’ of ‘student’ gelezen worden.