• Colofon

  Colofon

  Deze e-learning is ontwikkeld door de NSPOH in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Ontwikkelaars:

  De e-learning is ontwikkeld door de volgende NSPOH-medewerkers:

  • Manja Coppens, opleider/adviseur
  • Heleen van Deuzen, onderwijskundige
  • José Homan, projectondersteuner BCO

  Deze e-learning had niet tot stand kunnen komen zonder de input die wij hebben gekregen uit de klankbordgroep bestaande uit:

  • Arjen Toet, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Menno Knol, VO-Raad
  • Thoni Vliegenthart, Operatie FastLane
  • Ingrid Snijdewind, GGD Haaglanden
  • Luella Brouwer, GGD Regio Utrecht
  • Pepijn Wassenaar, Cals College Nieuwegein
  • Kirsten Brons, Amadeus Luceum
  • Nicole Slootman, GGD GHOR Nederland
  • Jannetta Huisman, GGD GHOR Nederland
  • Ward Grootens, GGD GHOR Nederland

  Met dank aan de figuranten uit de video's:

  • Ayse Oral, Kapok Trainingsacteurs
  • Isabella Moore

  Dank ook aan het Christelijk Lyceum Veenendaal voor het ter beschikking stellen van het biologielokaal voor de filmopnames. 

   Auteursrechten

  Tenzij anders vermeld, zijn de video’s gemaakt door Studio 21K.

  De auteursrechten van de e-learning berusten bij de NSPOH. Niets uit deze e-learning mag overgenomen worden zonder overleg met de NSPOH.

  © NSPOH 2021/04/14