• 2. Regels en voorwaarden zelftesten

  2. Regels en voorwaarden zelftesten

  Zoals in het vorige hoofdstuk genoemd, is het zelftesten bedoeld als aanvulling op het testbeleid. De bestaande basisregels omtrent corona blijven te allen tijde gelden. De uitslag van de test is vertrouwelijk en hoeft dus niet gedeeld te worden met de school.

  Zelftesten is altijd vrijwillig: iedereen beslist zelf of hij wil testen. Voor leerlingen in de leeftijd tot en met 15 jaar is toestemming van een ouder of verzorger nodig. Er zijn geen gevolgen als een leerling of personeelslid zich niet wil testen, of als de ouders van een leerling hier geen toestemming voor geven. Hoe meer leerlingen en medewerkers zich willen laten testen, hoe groter de kans dat het virus ingedamd kan worden.

  afbeeldingUitgangspunten

  • Deelname is vrijwillig
  • Veilig en vertrouwelijk

  In de volgende gevallen mag er geen zelftest worden afgenomen, maar moet het reguliere testbeleid van de GGD worden opgevolgd:

  • Bij corona-gerelateerde klachten.
  • Als de persoon uit het bron- en contactonderzoek naar voren is gekomen als nauw contact* en zich daarom moet laten testen door de GGD.

      * ‘Nauw contact’ wordt gebruikt voor personen die binnen 24 uur langer dan 15 minuten contact had met een besmet persoon op minder dan 1,5 meter. Deze term wordt ook gebruikt voor personen die een hoog risico op besmetting hebben gelopen door bijvoorbeeld zoenen, knuffelen of in het gezicht gehoest zijn door een besmet persoon.

  • De persoon in de afgelopen 10 dagen teruggekomen is uit een gebied met een oranje of rood reisadvies.