• 3. Jouw rol als begeleider

  3. Jouw rol als begeleider

  De persoon die de test bij zichzelf afneemt, is zelf verantwoordelijk voor de afname. Als begeleider ondersteun je mondeling, door instructie te geven en vragen te beantwoorden. Op deze manier is het afnemen afbeeldingvan de test geen zorghandeling. Een zorghandeling mag alleen door zorgprofessionals uitgevoerd worden. Je hebt als begeleider geen rol in het bron- en contactonderzoek.

   Aandachtspunten voor de begeleiding:

  • De test wordt volledig zelfstandig uitgevoerd. Neem het in géén geval over.
  • De uitslag is persoonlijk en hoeft niet te worden doorgegeven, wel leg je uit aan de leerling wat hij moet doen nadat de testuitslag bekend is.
  • Voer nooit druk op een persoon uit om zichzelf te testen. Eventuele toestemming van ouders wordt door de coronacoördinator van de school geregeld, hier heb je als begeleider geen rol in.