• 6. Uitslag interpreteren en vervolg bepalen

  6. Uitslag interpreteren en vervolg bepalen

  De leerling leest zelf de testuitslag af en hoeft de testuitslag niet te delen.

  Op de testcassette staan een letter C (controlelijn) en een T (testlijn). Langzaam verschijnen er 1 of 2 streepjes.

  • Bij alleen één streepje bij de C is de test negatief. Dat betekent dat er op dit moment geen virusdeeltjes te vinden zijn en de gebruiker waarschijnlijk niet besmet is met het coronavirus. De leerling kan weer naar de les.
  • Bij alleen één streepje bij de T is de test mislukt en ongeldig. Laat de leerling dit wél melden. Geef de leerling een nieuwe test, en let de tweede keer extra op of de stappen juist worden gevolgd.
  • Bij één streepje bij de C en één streepje bij de T, is de test positief. Een positieve testuitslag betekent dat de gebruiker waarschijnlijk besmet is met het coronavirus. Het is belangrijk dat de leerling direct naar huis en in isolatie gaat en de uitslag meldt bij de GGD. Hierna kan de GGD het bron- en contactonderzoek opstarten.

  Aandachtspunt: Scholen mogen geen registratie bijhouden van COVID-besmettingen. In geval van een positieve test wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de geteste persoon om:

  • Contact op te nemen met de GGD voor het doen van een melding.